Sound Engineering goes digital

Dat er binnen Sound Engineering een hoop kennis over analoge audioschakelingen aanwezig is klinkt wellicht bekend, maar ook op digitaal gebied hebben we sinds kort versterking ontvangen. Ronnie Duisters (30) geeft sinds kort les op Fontys Hogeschool Engineering op digitaal gebied. Zijn kennis van DSP, audio in het algemeen en muziek maken hem de ideale ondersteuning voor de Sound Engineers! Een stukje uitleg van Ronnie zelf:

“In april 2005 ben ik afgestudeerd aan de faculteit Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar ik me tijdens mijn afstuderen binnen een andere faculteit heb verdiept in het modelleren van de perceptie van ruwheid in het menselijk auditorisch systeem. Sinds ik daar als keuzevak het college Sound Design heb gevolgd ben ik ontzettend geïnteresseerd geraakt in het menselijk gehoor en in auditieve perceptie…

…Toen ik zag dat er binnen de studie Elektrotechniek een thema Sound Engineering was gaf dat een extra impuls om te solliciteren bij de Fontys. Het voelt voor mij logisch dat ik binnen dat thema een rol wil spelen, en zodra ik een beetje rust heb gevonden in het lesgeven wil ik me daar steeds een beetje meer mee gaan bemoeien. Ik zie vooral leuke mogelijkheden voor wat digitale uitstapjes, zoals bekijken wat we met MIDI kunnen doen en hoe we zelf VST plugins kunnen maken met interessante digitale signaalbewerkingsalgoritmes. Verder vind ik het voor een sound engineer ongelofelijk belangrijk om kennis te hebben van psychoakoestiek, dus ook daaraan wil ik graag een bijdrage leveren. Laat het avontuur beginnen!”

De Commissie Sound Engineering heet Ronnie Duisters van harte welkom! We hopen dat hij net zoveel plezier gaat beleven aan Sound Engineeringen als de studenten.