Relations

The Sound Engineering Committee is formed by students of Fontys University Of Applied Sciences, electronics department. The goals are to enhance & enrich the education and provide students with extra material and knowledge. This is done by supporting Fontys University of Applied Sciences, organizing field trips and gathering knowledge and lecture for the students.

To achieve these goals, the committee receives support in many ways from several companies. Most input is given by knowledge. Companies that are active in the pro-audio & music sector are always welcome to contact us if they wish to contribute to our goals in any way.

Primarely the committee is looking for companies that are willing to provide knowledge for the students. Besides of that we also need support for the committee’s social activities.

Future relations have benefits for both parties. Companies for example, are able to get in touch with students/future employees in an early stage of their education.

Sounds interesting right? Please feel free to contact us via:

soundengineering@fontys.nl

Dutch and English language are supported.

Sound Engineering externe projecten:

We vinden het geweldig als bedrijven zelf projecten aan leveren die door studenten uitgevoerd kunnen worden. Dus heeft u een goed idee en wilt u dat verder onderzoeken en ontwerpen neem dan contact op met Herbert Veenstra: h.veenstra@fontys.nl. Een aanmeldingsformulier is in het documenten-menu op deze website te vinden.

Grote of moeilijkere projecten worden in het 4e jaar uitgevoerd en een team van 6 studenten werkt hier gedurende een half jaar aan. Kleinere projecten voeren we in het 2e jaar uit en duren een kwartaal (10 weken) en worden eventueel verlengd met een vervolgproject. Deelnemende studenten zijn van de opleiding Engineering zodat naast studenten  Elektrotechniek ook werktuigbouwkundige en mechatronische studenten meedoen aan deze projecten.

Men kan kosteloos mee doen. Alleen als er dure componenten nodig zijn zullen deze in overleg aangeschaft worden en deze componenten blijven ook uw bezit.

Let wel: onze missie is om de beste productontwerpers van Nederland op te leiden door het aanbieden van goede bedrijfsprojecten. We zijn echter geen ingenieursbureau. Deelname met een project is dus geen garantie dat er een goed werkend product uit komt. Het laten ‘leren’  van onze studenten is primair, het genereren van een (goed werkend) prototype secundair!

Het KIVI-NIRIA (de ingenieursvereniging) heeft geld beschikbaar om studentprojecten financieel te steunen. Dus kijk, als een project goedgekeurd is, voor meer informatie en de mogelijkheden van financiering op de website van KIVI NIRIA.