Terugblik lezing 25 februari 2015

Woensdag 25 februari heeft Sound Engineering weer een boeiende lezing georganiseerd. De avond begon met gastspreker Marjoleine Peusens. Ze legde de complete werking uit van het menselijk oor, van oorschelp naar de gehoorzenuw. De functie van elk onderdeel van het oor werd uitgebreid besproken. Wanneer een van deze onderdelen minder goed functioneert is er sprake van gehoorbeschadiging.

De verschillende vormen van gehoorbeschadiging werden door Marjoleine deskundig uitgelegd. Ze maakte het voor het publiek duidelijk hoe iemand met gehoorbeschadiging last kan hebben met functioneren in het dagelijks leven en wat er aan een beschadigd gehoor gedaan kan worden. Aan de hand van een audiogram werd duidelijk gemaakt hoe het gehoor functioneert bij een bepaalde gehoorbeschadiging. Marjoleine heeft voor ons duidelijk gemaakt hoe gehoorbeschadiging voorkomen kan worden

en bij welke tijd bij een bepaald geluidsniveau er een gevaar voor het oor is. “Geen wijzend vingertje”, aldus Marjoleine, maar wel aandacht voor de manier waarop we onze oren tegenwoordig “misbruiken”. Bewustwording is vaak genoeg om gehoorbeschadiging te voorkomen. Andere oorzaken van een verslechterd gehoor dan lawaai (zoals leeftijd en het verstijven van gehoorbeentjes) werden aangestipt door Marjoleine.

Na de leerzame lezing was er kort tijd voor vragen. Onder andere de vraag of de soort muziek invloed heeft op gehoorbeschadiging leverde een gepassioneerde discussie op onder leden van het publiek.

Huub Hermens startte na de korte pauze met zijn lezing over het instellen van een geluidssysteem zoals dat bij grote evenementen gebruikt wordt. Tijdens zijn lezing maakte hij het publiek duidelijk dat het inregelen van een systeem puur op het gehoor (in deze tijd met allerlei tools en hulpmiddelen) onzin is. “De oren van ieder mens zijn verschillend, dus waarom zou je daarop volledig vertrouwen terwijl een meting altijd

objectief is?” aldus Huub. Natuurlijk gaat het er uiteindelijk om hoe een bepaald systeem klinkt dus zul je altijd een laatste check met je oren moeten doen.

Huub liet ons diverse opstellingen en methodieken zien om een systeem in te stellen. Ervaringen uit de praktijk werden tegen het licht gehouden en uitgebreid besproken. Tegen het einde van zijn lezing ontstond er een boeiende en uitgebreide discussie met het publiek, waarbij de verschillende meningen heel duidelijk naar voren kwamen. Uiteindelijk was vrijwel iedereen het met Huub eens dat de geluidsniveaus bij evenementen veel te hoog en onnodig zijn.

Marjoleine en Huub werden na de lezingen bedankt door Peer Hems, die beide gastsprekers namens Sound Engineering een presentje aanbood. Graag willen we Huub en Marjoleine hier nogmaals bedanken voor hun interessante lezingen. Ongeveer 40 personen waaronder Fontys studenten en docenten, veel AES-leden (Audio Engineering Society) en studenten en een docent van het conservatorium uit  Den Haag hebben genoten. Natuurlijk is iedereen van harte welkom bij onze volgende lezing!

Fontys Commissie Sound Engineering