Bijeenkomst eerstejaars sound-engineers

Dinsdag 6 maart staat de volgende bijeenkomst voor eerste jaars Sound Engineers gepland. Tussen 12:25 en 13:15 bespreken we de huidige stand van zaken en is er gelegenheid voor de studenten om verbeterpunten aan te geven. De bijeenkomst zal gaan over de aankomende activiteiten en lopende en vorige projecten. Daarnaast is er de gelegenheid om in een informele sfeer vragen te stellen of opmerkingen te geven.

 

Tijd: 12.25 ~ 13:15

Locatie: 1.212A